Endokronologi

dogendocrinediseases-edit1

Endokronologi er læren om hormoner og hormonubalanse i kroppen. Det er enten for mye eller for lite hormoner som lage problemer, altså en ubalanse av hormon nivåene i kroppen. Ubalansen kan skape ulike problemer for dyret ditt på forskjellige områder. De fleste hormon-sykdommer er ikke farlige, men kan bli det om det ikke blir satt en korrekt diagnose og behandlet riktig.

Sykdommen kan oppstå pga at selve hormonkjertelen ikke fungerer som den skal eller at kontrollsenteret som styrer kjertelen ikke fungerer. Problemene dukker opp når kroppen produserer for mye av et hormon (hyper-) eller for lite (hypo-). Det er derfor viktig å få en grundig undersøkelse av dyret ditt og eventuelt ta prøver for å stille den riktige diagnosen og gi dyret ditt den korrekte behandling.