Infeksjonssykdommer

Infeksjonssykdommer er noe alle dyr kan bli rammet av. Dette inkluderer infeksjoner av virus, bakterier og sopp. Det kan være mange årsaker, symptomer og behandlinger. Noen sykdommer vaksinere vi mot, mens andre må vi behandle. En infeksjon kan være lokal eller være i hele kroppen. Om dyret har redusert almenntilstand og/eller har forhøyet temperatur, og du mistenker en infeksjon, eller er plaget av noe, kontakt oss. Vi vil gjøre en grundig undersøkelse og ta de prøver som er nødvendige for det problemet ditt dyr har.marianne-og-victoria