Bukkirurgi /fremmedlegemer

rontgen-fremmedlegeme

Bukkirurgi er en av de vanligste operasjonene vi utfører da det er mange organer som lever, nyrer, milt, mage, tarm, urinblære etc i buken. Vanligvis utføres et bukkirurgisk inngrep som en del av en behandling til dyret, som å fjerne en svulst, fremmedlegem etc, men det hender vi utfører inngrepet for å finne frem til en diagnose. Noen ganger er ikke røntgen og/eller ultralyd nok til å vite hva som er galt med dyret, så vi av og til må se inn i buken for å vite hva som er galt. Dette kalles en eksplorative lararotomy. Hvis man da finner ut at en form for videre kirurgi er nødvendig, kan man gjøre dette samtidig. Hvis veterinæren ikke kan finne en diagnose ved denne type kirurgi, tas det mange prøver av vev,biopsier, for å prøve å finne en diagnose på hvorfor dyret er sykt.

Noen ganger spiser dyret noe som den ikke skulle ha spist og dette kan setter seg fast i mage/tarm. Hvis vi ser at det ikke kommer ut på naturlig måte, må veterinæren fjerne fremmedlegemet kirurgisk

david-opererer-edit1-261x405

.