ID-merking, passutstedelse for reise til utlandet

passNye regler for ID-merking:

Alle hunder (gjelder ikke katt og ilder) som reiser inn i Norge skal være behandlet hos veterinær mot revens dvergbendelorm.

  • Behandlingen skal gjøres av veterinær. Det er ikke lenger tillat at dyreeier behandler dyret selv.
  • Hver behandling skal dokumenteres av veterinæren i hundens pass.
  • Behandlingen skal være gjennomført i tidsrommet mellom 120 timer og 24 timer før innreise til Norge. Det aller beste er at behandlingen skjer 24 timer før innførsel. Hvis hunden er behandlet tidligere enn 24 timer før innførsel og hunden har oppholdt seg i skog og mark der smittefaren er størst, anbefaler Mattilsynet at hunden får en ekstra behandling etter at den er tilbake i Norge. Denne behandlingen kan eier gjøre selv.
  • Hunder som reiser ofte mellom Sverige og Norge bør få behandling jevnlig, og minimum hver 28. dag. Da kan hunden fraktes fritt over grensen mellom Norge og Sverige. Hvis det ikke lenger er behov for jevnlig behandling skal hunden behandles en siste gang etter siste innreise til Norge, innen 28 dager etter forrige behandling.

Reise til de fleste europeiske land (untatt Sverige):

Alle dyr må ID merkes med microchip som settes under huden i nakken, ha dyrepass og vaksineres mot rabies 21 dager eller mer før avreise. Dyret trenger ormkur mot en bendelorm (ecchinococcus) som også mennesker kan bli smittet av, 1-5 dager før hjemreise i det landet du oppholder deg. En veterinær må gi behandlingen og stemple i passet (dette gjelder ikke ilder).

Husk å gå på rødt når du krysser grensen med dyret ditt.

Det er mange sykdommer i andre land som vi ikke har i Norge. Kontakt oss for mer informasjon så vi kan hjelpe deg til å beskytte ditt dyre best mulig mens det er i utlandet.

Se Mattilsynets nettsider for mer informasjon www.mattilsynet.no