Laboratoriske undersøkelser

blodprover-edit1

Laboratoriske undersøkelser i form av blodprøve, urinprøve, avføringsprøve eller celleprøve kan være nødvendig for å stille korrekt diagnose. De analysene vi ikke utfører selv blir sendt til andre laboratorier

i Norge, England og Tyskland

På klinikkens laboratorium utføres blant annet: – Blodprøve for sjekk av nyrer, lever, proteiner, elektrolytter, blodsukker, kolesterol, T4, hematologi (røde og hvite blodlegemer), senkning mm. – Hurtigtester for undersøkelse av parvo og blodsukker. – Ovulasjonstest: Blodprøve av hund for å finne optimalt tidspunkt for parring. Skjedeutstryk kan tas i tillegg. – Drektighetsundersøkelse (blodprøve). – Urinundersøkelser: Vi tar urinprøve av syke dyr med ukjent årsak, og dyr med symptomer fra urinveiene. En ser på innholdet av proteiner, blod, pH og sukker. Vi ser også på urinsedimentet. – Skrap fra hud undersøkes i mikroskop med tanke på pelsmidd, hårsekkmidd og skabbmidd. – Ringormtest. – Parasittundersøkelse av avføring. – Fett og stivelse i avføring. – Cytologi (celleprøver): Fra kuler tar vi nålbiopsier for å se på hvilke celler som finnes i kulen.
marianne-og-victoria

-Cytologi: Ideex i England – Histologi: Etter kirurgi anbefaler vi å sende inn kulen til analyse hos FINN, et laboratorium i England for eksakt diagnose og prognose. – Allergitester sendes til Dr. Baddaky i Norge. – Dyrkning sendes til Laboklin i Tyskland.

Urinundersøkelser:

Vi tar urinprøve av syke dyr med ukjent årsak, og dyr med symptomer fra urinveiene. En ser på innholdet av proteiner, blod, pH og sukker. V

i ser også på urinsedimentet i mikroskopet. Vi kan få mye informasjon om helsen på dyret ved å se på urinen.

Man kan ta urinprøve usterilt, dvs å la dyret tisse i en skål, eller vi kan ta det direkte fra urinblæra med nål. Vi sender ofte inn urinprøve til laboratorier for utvidet undersøkelse av urinen.

urinstix